Nyheter

Bokslutstider

Checklista bokslut

Bokslutstider! Här följer checklista på vad du behöver tänka på att ta fram till oss på byrån för att vi ska kunna göra ditt bokslut.

 • Anläggningsregister
 • Lista över köpta och sålda inventarier
 • Lagerinventering, daterad och signerad av ansvarig person
 • Kassainventering, daterad och signerad av ansvarig person
 • Engagemangsbesked från banken per bokslutsdagen, postad i original till Dalicus AB
 • Engagemangsbesked från andra kreditgivare på aktuell skuld per bokslutsdagen
 • Lista över obetalda kundfordringar
 • Lista över obetalda leverantörsskulder
 • Sammanställning momsdeklarationer från Skatteverket före hela året
 • Sammanställning arbetsgivardeklarationer från Skatteverket för hela året
 • Utdrag från skattekontot för hela räkenskapsåret
 • Slutskattebesked från föregående år
 • Inkomstdeklaration från föregående år
 • Förtryckt inkomstdeklaration för året
 • Semesterskuldlista från lönprogrammet per bokslutsdagen
 • Lista över innestående presentkort
 • Kopia på aktuella försäkringsbrev

Om du är ny kund hos oss behöver vi underlag från gamla byrån:
Materialet ska avse föregående räkenskapsår.

 • Bokslutsbilagor
 • Balans & resultatrapport
 • Årsredovisning
 • Inkomstdeklaration

Har du ingen idag som hjälper dig med ditt bokslut eller vill du byta byrå?
Du är välkommen att kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig!
Tel: 044-21 05 00
Mail: info@dalicus.se

Vill du leta rätt på en specifik person? Gå till vår kontaktsida.