Nyheter

Semesterårsavslut

Checklista semesterårsavslut

Nu är det snart dags för semesterårsavslut för er med perioden 1 april- 31 mars. Här nedan har vi skapat en liten checklista innan ni börjar med semesterårsavslutet.

  1. Kontrollera inställningarna: Kontrollera i lönesystemet att inställningarna för semestervillkor stämmer överrens med det avtal som ditt företag tillämpar.
  2. Kontrollera på personalkortet: Kontrollera att alla anställda har rätt semestervillkor och semesterrätt.
  3. Registrera frånvaro: Se till att all frånvaro för det föregående semesteråret är korrekt registrerad. Detta inkluderar semesterdagar, semesterlön, semestertillägg och eventuell felaktig frånvaro.
  4. Kontrollera tidigare semesterdagar: Kontrollera om det är någon anställd som har för många sparade dagar. Semesterlagen tillåter 5 dgr per år, max 25 sparade dagar under en period på 5 år. Kontrollera dock mot ert kollektivavtal.
  5. Lönekörning: När allt är klart, gör ett semesterårsavslut i ditt löneprogram. För semesterår som sträcker sig från 1 april till 31 mars är det vanligast att avsluta semesteråret i samband med eller efter aprillönen, när alla avvikelser för föregående semesterår är registrerade.
  6. Beräkna nya semesterdagar: Vid semesterårsavslut räknas nya betalda semesterdagar och semesterdaglöner fram. Eventuella återstående semesterdagar flyttas till sparade dagar.
  7. Innan slutlig semesterårsavslut: Kontrollera semesterskuldslistan och underlaget. Gör en bedömning om underlaget och semesterskulden ser rimligt ut. Spara också ner underlaget.
  8. Gör semesterårsavslutet.

Lycka till!

Önskar du hjälp med din semesterberäkning?
Du är välkommen att kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig!
Tel: 044-21 05 00
Mail: info@dalicus.se

Vill du leta rätt på en specifik person? Gå till vår kontaktsida.