Nyheter

Nya regler för bostadsrättsföreningar skjuts upp


Nya regler för K2 och K3 skjuts upp

Ändringar av K2 och K3, som bland annat innebär att alla bostadsrättsföreningar ska redovisa enligt K3, skjuts upp till 2026.

Tidigare plan:

  • Reglerna skulle gälla för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2024.

Ny plan:

  • Reglerna blir tvingande först för räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2025.

Anledning till uppskjutning:

  • Mer tid behövs för att behandla synpunkter från remissinstanser.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig!
Tel: 044-21 05 00
Mail: info@dalicus.se

Vill du leta rätt på en specifik person? Gå till vår kontaktsida.