Nyheter

Höjt tak för rot- och rutavdrag

Förslag på höjt tak för rot- och rutavdrag under 2024

I budgetpropositionen för 2024 aviserade regeringen förändringar av rot- och rutavdragen. Nu har förslaget lämnats till riksdagen.

Huvudpunkterna i förslaget:

  • Taket för både rot- och rutavdrag höjs tillfälligt till 75 000 kronor per person under 2024.
  • Separata tak införs för rot- och rutavdrag.
  • Fram till den 30 juni 2024 gäller dock en begränsning: max 50 000 kronor får användas för rotavdrag och max 75 000 kronor totalt för rot- och rutavdrag.

Motivering:
Förslaget motiveras av det ansträngda ekonomiska läget, där byggbranschen drabbats hårt. Rot-avdraget ses som en beprövad åtgärd för att stimulera konjunkturen.

Ikraftträdande:
De tillfälliga bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Vill du komma i kontakt med oss?
Tel: 044-21 05 00
Mail: info@dalicus.se

Vill du leta rätt på en specifik person? Gå till vår kontaktsida.