Nyheter

Snus och cigaretter blir dyrare

Snus blir billigare, cigaretter dyrare

Regeringen vill sänka skatten på snus och höja skatten på cigaretter och röktobak. Om förslaget går igenom kommer det att gälla från 1 november 2024.

  • Snusskatten sänks med 20% (ca 3 kr billigare per dosa).
  • Cigarettskatten höjs med 9% (ca 4 kr dyrare per paket).
  • Tuggtobak definieras i lagen om tobaksskatt.

Motivet: Snus anses vara mindre farligt än cigaretter.

Ingen skatteförändring för tobaksfritt snus eller e-vätskor.

Inflationen höjer automatiskt skatterna på dessa produkter.

Målet: Samma skatteförhållande mellan tobak och nikotin över tid.

Vill du komma i kontakt med oss?
Tel: 044-21 05 00
Mail: info@dalicus.se

Vill du leta rätt på en specifik person? Gå till vår kontaktsida.