Nyheter

Adjö till kvitton

Adjö till papperskvitton

Företag slipper hantera pappersmaterial från och med 1 juli 2024.

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om att ta bort kravet på fysisk arkivering av räkenskapsinformation.

Förändringen innebär:

  • Slut på papperskvittonshantering: Företag behöver inte längre spara kvitton och fakturor i pappersform.
  • Digitalisering räcker: Allt räkenskapsmaterial kan digitaliseras och arkiveras digitalt.
  • Säker överföring: Företag ansvarar för säker överföring till digitalt format.
  • Sparar tid och pengar: Företag slipper hantera stora mängder pappersmaterial och sparar därmed både tid och pengar.

Bokföringsnämnden har fått i uppdrag att ta fram ett detaljerat förslag för hur digitalisering av kvitton och fakturor ska gå till i praktiken.

Förslaget ska innefatta:

  • Organisatoriska förutsättningar: Hur ska företag hantera den digitala övergången?
  • Tekniska lösningar: Vilka system och verktyg behövs för säker digitalisering?

Förslaget beräknas vara klart till hösten.

Vad händer under tiden?

Företag kan redan nu börja förbereda sig genom att digitalisera befintligt material och se över sina rutiner för kvittohantering. Vårt råd att avvakta med att kasta papperskvitton och fakturor och invänta förslaget från Bokföringsnämnden.

Kontakta oss

Önskar du hjälp med att komma igång med digital hantering?
Du är välkommen att kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig!
Tel: 044-21 05 00
Mail: info@dalicus.se

Vill du leta rätt på en specifik person? Gå till vår kontaktsida.