Nyheter

Tryggare bostadsområden

Regeringen vill stärka tryggheten i våra bostadsområden

Regeringen har presenterat ett förslag som innebär att hyresvärdar ska få större möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott eller stör sina grannar. Förslaget innehåller flera åtgärder, bland annat:

  • Uppsägning vid brott som stör grannarna: Hyresavtal ska kunna sägas upp om hyresgästen har begått brott som försämrar närmiljön för de som bor i lägenhetens omgivning.
  • Utökat ansvar för hyresgästen: Hyresgäster ska ha ett utökat ansvar för att se till att även andra personer som bor i lägenheten inte begår brott som stör grannarna.
  • Fler fall av förverkande av hyresrätt: Hyresrätten ska kunna förverkas i fler situationer än tidigare, till exempel om lägenheten används för att begå allvarliga brott eller brott vanemässigt.
  • Bättre kontroll av inneboende: Hyresgäster ska inte få hysa utomstående personer i lägenheten på ett sätt som hyresvärden inte skäligen ska behöva godta. Hyresvärden får också bättre möjligheter att kontrollera hur en lägenhet används.

Målet är att skapa tryggare och mer trivsamma bostadsområden för alla. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Regeringen menar att dessa förändringar är nödvändiga för att skapa tryggare och mer trivsamma bostadsområden för alla.

Förslaget har mötts av kritik från vissa håll, bland annat från Hyresgästföreningen, som menar att det kan leda till att oskyldiga hyresgäster vräks.

Det är dock viktigt att notera att hyresvärdar fortfarande måste ha sakliga skäl för att säga upp en hyresgäst. De nya reglerna ger dem inte rätt att vräka hyresgäster godtyckligt.

Regeringen har också infört en rad åtgärder för att skydda utsatta hyresgäster, till exempel genom att ge dem rätt till stöd och rådgivning.

Det är för tidigt att säga hur de nya reglerna kommer att påverka hyresgäster och hyresvärdar.

Vill du komma i kontakt med oss?
Tel: 044-21 05 00
Mail: info@dalicus.se

Vill du leta rätt på en specifik person? Gå till vår kontaktsida.