Nyheter

Regeringen vill förbättra 3:12-reglerna för fåmansföretag

Regeringen välkomnar kommitténs förslag om att förenkla och förbättra 3:12-reglerna för ägare till fåmansföretag. Förslagen syftar till att underlätta för Sveriges många småföretagare och stärka deras tillväxtpotential.

De viktigaste förändringarna i korthet:

  • En ny, enklare beräkning av gränsbeloppet för utdelning och kapitalvinst.
  • Höjt schablonbelopp per företag.
  • Slopade krav på löneuttag och viss kapitalandel, ersätts av ett schablonmässigt löneavdrag.
  • Möjlighet för alla delägare i anställande fåmansföretag att tillgodoräkna sig löneunderlag.
  • Gemensamt takbelopp för hur stor del av utdelning och kapitalvinst som kan beskattas som inkomst av tjänst.
  • Syskonkretsen betraktas inte längre som närstående i skattehänseende.
  • Kortare karenstid och tidsgränser.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026. Regeringen kommer nu att bereda kommitténs förslag.

Vill du komma i kontakt med oss?
Tel: 044-21 05 00
Mail: info@dalicus.se

Vill du leta rätt på en specifik person? Gå till vår kontaktsida.