Regeringen vill stärka tryggheten i våra bostadsområden

Tryggare bostadsområden

Regeringen har presenterat ett förslag som innebär att hyresvärdar ska få större möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott eller stör sina grannar. Förslaget innehåller flera åtgärder, bland annat:

 • Uppsägning vid brott som stör grannarna: Hyresavtal ska kunna sägas upp om hyresgästen har begått brott som försämrar närmiljön för de som bor i lägenhetens omgivning.
 • Utökat ansvar för hyresgästen: Hyresgäster ska ha ett utökat ansvar för att se till att även andra personer som bor i lägenheten inte begår brott som stör grannarna.
 • Fler fall av förverkande av hyresrätt: Hyresrätten ska kunna förverkas i fler situationer än tidigare, till exempel om lägenheten används för att begå allvarliga brott eller brott vanemässigt.
 • Bättre kontroll av inneboende: Hyresgäster ska inte få hysa utomstående personer i lägenheten på ett sätt som hyresvärden inte skäligen ska behöva godta. Hyresvärden får också bättre möjligheter att kontrollera hur en lägenhet används.

Målet är att skapa tryggare och mer trivsamma bostadsområden för alla. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Regeringen menar att dessa förändringar är nödvändiga för att skapa tryggare och mer trivsamma bostadsområden för alla.

Förslaget har mötts av kritik från vissa håll, bland annat från Hyresgästföreningen, som menar att det kan leda till att oskyldiga hyresgäster vräks.

Det är dock viktigt att notera att hyresvärdar fortfarande måste ha sakliga skäl för att säga upp en hyresgäst. De nya reglerna ger dem inte rätt att vräka hyresgäster godtyckligt.

Regeringen har också infört en rad åtgärder för att skydda utsatta hyresgäster, till exempel genom att ge dem rätt till stöd och rådgivning.

Det är för tidigt att säga hur de nya reglerna kommer att påverka hyresgäster och hyresvärdar.

Vill du komma i kontakt med oss?
Tel: 044-21 05 00
Mail: info@dalicus.se

Vill du leta rätt på en specifik person? Gå till vår kontaktsida.

Förslag på höjt tak för rot- och rutavdrag under 2024

Höjt tak för rot- och rutavdrag

I budgetpropositionen för 2024 aviserade regeringen förändringar av rot- och rutavdragen. Nu har förslaget lämnats till riksdagen.

Huvudpunkterna i förslaget:

 • Taket för både rot- och rutavdrag höjs tillfälligt till 75 000 kronor per person under 2024.
 • Separata tak införs för rot- och rutavdrag.
 • Fram till den 30 juni 2024 gäller dock en begränsning: max 50 000 kronor får användas för rotavdrag och max 75 000 kronor totalt för rot- och rutavdrag.

Motivering:
Förslaget motiveras av det ansträngda ekonomiska läget, där byggbranschen drabbats hårt. Rot-avdraget ses som en beprövad åtgärd för att stimulera konjunkturen.

Ikraftträdande:
De tillfälliga bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Vill du komma i kontakt med oss?
Tel: 044-21 05 00
Mail: info@dalicus.se

Vill du leta rätt på en specifik person? Gå till vår kontaktsida.

Snus blir billigare, cigaretter dyrare

Snus och cigaretter blir dyrare

Regeringen vill sänka skatten på snus och höja skatten på cigaretter och röktobak. Om förslaget går igenom kommer det att gälla från 1 november 2024.

 • Snusskatten sänks med 20% (ca 3 kr billigare per dosa).
 • Cigarettskatten höjs med 9% (ca 4 kr dyrare per paket).
 • Tuggtobak definieras i lagen om tobaksskatt.

Motivet: Snus anses vara mindre farligt än cigaretter.

Ingen skatteförändring för tobaksfritt snus eller e-vätskor.

Inflationen höjer automatiskt skatterna på dessa produkter.

Målet: Samma skatteförhållande mellan tobak och nikotin över tid.

Vill du komma i kontakt med oss?
Tel: 044-21 05 00
Mail: info@dalicus.se

Vill du leta rätt på en specifik person? Gå till vår kontaktsida.

Nya regler för bostadsrättsföreningar skjuts upp


Nya regler för K2 och K3 skjuts upp

Ändringar av K2 och K3, som bland annat innebär att alla bostadsrättsföreningar ska redovisa enligt K3, skjuts upp till 2026.

Tidigare plan:

 • Reglerna skulle gälla för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2024.

Ny plan:

 • Reglerna blir tvingande först för räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2025.

Anledning till uppskjutning:

 • Mer tid behövs för att behandla synpunkter från remissinstanser.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig!
Tel: 044-21 05 00
Mail: info@dalicus.se

Vill du leta rätt på en specifik person? Gå till vår kontaktsida.

Avdrag i deklarationen privatpersoner

Deklarationstips privatperson

Se upp för stora kapitalunderskott:

 • Deklarera inte underskott över 100 000 kr.
 • Fördela räntor på gemensamma lån.
 • Återför gamla uppskov med skatten.

Avdrag för dubbelt boende:

 • Sänk skatten med tusenlappar.
 • Gäller för arbete på ny ort >5 mil bort.
 • Max 5 år för gifta/sammanboende.
 • Inkluderar bostadskostnad, ökade levnadskostnader, hemresor.

Sänk skatten på avgångsvederlag:

 • Sprid ut beskattningen på 2-10 år.
 • Lägre marginalskatt.
 • Gäller även skadestånd, royalty, retroaktiv pension.

Hyresinkomster ger låg skatt:

 • Upp till 50 000 kr skattefritt.
 • 20% avdrag + 40 000 kr skattefritt på 50 000-100 000 kr.
 • 30% kapitalskatt på resterande.

Kolla att skatten räcker till rot- och rut-avdraget:

 • Betala tillbaka om skatten inte räcker.
 • Företagare kan återföra periodiseringsfond och expansionsfond.

Dra av för sommarjobbet:

 • Avdrag för övernattningskostnad, ökade levnadskostnader, hemresor.
 • Gäller även ungdomar som bor hemma.

Många möjligheter till skattefria förmåner:

 • Gymkort, friskvårdsbidrag, företagshälsovård, gåvor, arbetsredskap.
 • Företagare kan ge sig själv samma förmåner.

Tips:

 • Läs mer på Skatteverkets webbplats.
 • Anlita en skatterådgivare om du behöver hjälp.

Observera:

 • Denna information är generell och kan inte ersätta individuell rådgivning.
 • Lagar och regler kan ändras.

Kontakta oss

Önskar du hjälp med din deklaration?
Du är välkommen att kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig!
Tel: 044-21 05 00
Mail: info@dalicus.se

Vill du leta rätt på en specifik person? Gå till vår kontaktsida.

Avdrag i deklarationen företag

Avdrag i deklarationen

Här delar vi med oss av lite tips på vilka avdrag i deklarationen du kan göra. För dig med aktiebolag och enskild firma. Läs vidare för att ta del av tipsen.

Avdrag för aktiebolag

Förbered för extra utdelning i fåmansbolaget:

 • Använd 3:12-reglerna för lägre skatt på utdelning.
 • Spara oanvänt utrymme för framtida utdelning.

Privat sjukvårdsförsäkring:

 • Skattepliktig förmån för anställda.
 • Billigare via arbetsgivaren än privat.
 • Företagare tjänar på att låta aktiebolaget betala.

Avdrag för aktiebolag och enskild firma

Byt till årsmoms:

 • Fördelaktigt för företag under 1 miljon kr omsättning.
 • Lång kredittid på momsbetalningar.
 • Möjligt att byta till årsmoms för 2024.

Räkna på F-skatten:

 • Skatteverket beräknar preliminärskatt.
 • Justera den om inkomsterna blir lägre.

Forskning och utveckling:

 • Avdrag på arbetsgivaravgifter.
 • 20% avdrag per månad från 2024.

Avdrag för enskild firma

100 000 kr i arbetsinkomst för 67+:

 • Låg skatt på överskott upp till 100 000 kr.
 • Kräver låg total årsinkomst.

Resor och kontor:

 • Avdrag för resor med egen bil (25 kr/mil).
 • Traktamenten vid tjänsteresor.
 • Avdrag för hemmakontor (2 000 kr i villa, 4 000 kr i lägenhet).

Undvik hög marginalskatt:

 • Använd periodiserings- och expansionsfonder.
 • Sätt gränsen för uttag till överskott + egenavgifter + expansionsfondskatt.
 • Flytta periodiseringsfonder till aktiebolag.
 • Högre SGI med avsättningar till fonder.

Sätt av till expansionsfond:

 • Obegränsad tid.
 • 20,6% skatt på avsättningen.
 • Påverkar SGI positivt.

Utnyttja positiv räntefördelning:

 • Ta ut 30% skattad inkomst från företaget.
 • Beräkna ”ränta” på 7,94% av innestående belopp.
 • Kvitta bort inkomster för att undvika hög marginalskatt.

Byt till en karensdag i sjukförsäkringen:

 • Bättre trygghet för egenföretagare.
 • Kostar ca 3 000 kr per år.
 • Anmälan till Försäkringskassan.

Utnyttja förlust i enskild firma:

 • Avdrag för förlust upp till 100 000 kr mot tjänsteinkomst.
 • Spara underskott till framtida överskott i firman.
 • Konstnärlig verksamhet: avdrag mot tjänsteinkomst oavsett ålder på firman.

Tips:

 • Använd Skatteverkets avdragslexikon.
 • Läs mer om skatteregler på Skatteverkets hemsida.
 • Ta hjälp av en skatterådgivare vid behov.

Kontakta oss

Önskar du hjälp med din deklaration?
Du är välkommen att kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig!
Tel: 044-21 05 00
Mail: info@dalicus.se

Vill du leta rätt på en specifik person? Gå till vår kontaktsida.

Checklista semesterårsavslut

Semesterårsavslut

Nu är det snart dags för semesterårsavslut för er med perioden 1 april- 31 mars. Här nedan har vi skapat en liten checklista innan ni börjar med semesterårsavslutet.

 1. Kontrollera inställningarna: Kontrollera i lönesystemet att inställningarna för semestervillkor stämmer överrens med det avtal som ditt företag tillämpar.
 2. Kontrollera på personalkortet: Kontrollera att alla anställda har rätt semestervillkor och semesterrätt.
 3. Registrera frånvaro: Se till att all frånvaro för det föregående semesteråret är korrekt registrerad. Detta inkluderar semesterdagar, semesterlön, semestertillägg och eventuell felaktig frånvaro.
 4. Kontrollera tidigare semesterdagar: Kontrollera om det är någon anställd som har för många sparade dagar. Semesterlagen tillåter 5 dgr per år, max 25 sparade dagar under en period på 5 år. Kontrollera dock mot ert kollektivavtal.
 5. Lönekörning: När allt är klart, gör ett semesterårsavslut i ditt löneprogram. För semesterår som sträcker sig från 1 april till 31 mars är det vanligast att avsluta semesteråret i samband med eller efter aprillönen, när alla avvikelser för föregående semesterår är registrerade.
 6. Beräkna nya semesterdagar: Vid semesterårsavslut räknas nya betalda semesterdagar och semesterdaglöner fram. Eventuella återstående semesterdagar flyttas till sparade dagar.
 7. Innan slutlig semesterårsavslut: Kontrollera semesterskuldslistan och underlaget. Gör en bedömning om underlaget och semesterskulden ser rimligt ut. Spara också ner underlaget.
 8. Gör semesterårsavslutet.

Lycka till!

Önskar du hjälp med din semesterberäkning?
Du är välkommen att kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig!
Tel: 044-21 05 00
Mail: info@dalicus.se

Vill du leta rätt på en specifik person? Gå till vår kontaktsida.

Checklista bokslut

Bokslutstider

Bokslutstider! Här följer checklista på vad du behöver tänka på att ta fram till oss på byrån för att vi ska kunna göra ditt bokslut.

 • Anläggningsregister
 • Lista över köpta och sålda inventarier
 • Lagerinventering, daterad och signerad av ansvarig person
 • Kassainventering, daterad och signerad av ansvarig person
 • Engagemangsbesked från banken per bokslutsdagen, postad i original till Dalicus AB
 • Engagemangsbesked från andra kreditgivare på aktuell skuld per bokslutsdagen
 • Lista över obetalda kundfordringar
 • Lista över obetalda leverantörsskulder
 • Sammanställning momsdeklarationer från Skatteverket före hela året
 • Sammanställning arbetsgivardeklarationer från Skatteverket för hela året
 • Utdrag från skattekontot för hela räkenskapsåret
 • Slutskattebesked från föregående år
 • Inkomstdeklaration från föregående år
 • Förtryckt inkomstdeklaration för året
 • Semesterskuldlista från lönprogrammet per bokslutsdagen
 • Lista över innestående presentkort
 • Kopia på aktuella försäkringsbrev

Om du är ny kund hos oss behöver vi underlag från gamla byrån:
Materialet ska avse föregående räkenskapsår.

 • Bokslutsbilagor
 • Balans & resultatrapport
 • Årsredovisning
 • Inkomstdeklaration

Har du ingen idag som hjälper dig med ditt bokslut eller vill du byta byrå?
Du är välkommen att kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig!
Tel: 044-21 05 00
Mail: info@dalicus.se

Vill du leta rätt på en specifik person? Gå till vår kontaktsida.

Auktoriserad redovisnings- & revisionsbyrå i Kristianstad

I en stämningsfull miljö i centrala Kristianstad, drivs Dalicus av passionerade My Sköld och hennes dedikerade team. En redovisnings- och revisionsbyrå som skiljer sig från mängden med sin personliga touch, där varje kunds ekonomiska resa och behov står i rampljuset. Här kombineras expertis med en genuin omsorg om ditt företags framtid.

Kundens behov i fokus

Från löpande bokföring till avancerad rådgivning och revision, har Dalicus allt du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå. Här har du möjligheten att styra vilka delar av din redovisning du vill ha hjälp med. My och hennes team gör en noggrann bedömning och erbjuder en tydlig offert. 

– Jag vill att kunderna ska känna sig sedda, det var därför jag startade Dalicus. Det finns många misstag att undvika, därför är det viktigt att ta tag i dem med en gång, säger My. 

Oavsett om du är en liten startup eller ett etablerat företag, kommer Dalicus att se till att du kan fokusera på det du älskar, medan de tar hand om siffrorna. 

Team Dalicus

My är inte ensam i sitt uppdrag. Hon har anställt ett team med bred erfarenhet och ett gemensamt mål: att alltid sätta kunden i fokus. Varje medarbetare hos Dalicus arbetar med noggrannhet, dubbelkollar allt och ställer upp för varandra. Varje fråga och varje utmaning tas på allvar, och teamet jobbar ständigt med att ge snabba och korrekta svar.

– Vi jobbar mycket med fast pris och inkluderar enklare rådgivning i våra priser. Målet är att vara snabba med återkoppling och alltid hålla kunden informerad, säger My.

My Skölds resa

My hade redan i åttonde klass bestämt att hon ville arbeta med ekonomi. Efter gymnasiet och en praktikperiod, hamnade hon hos ett IT-bolag och fick en administrativ roll. Hon läste vidare till revisor och fick ett brett kunnande, men insåg snart att hon ville vara sin egen chef. Efter att ha klarat sitt auktorisationsprov i Stockholm på första försöket, visste hon att tiden var inne för att förverkliga sin dröm. Mars 2022 blev månaden då Dalicus öppnade sina dörrar. Namnet Dalicus är inget slumpval; det är latin för dalkulla, en tydlig hyllning till Mys rötter.

– Jag vill att det här ska bli något jag kan känna stolthet över, något som är mitt. Jag är dalkulla från början, men Kristianstad har också en stor plats i mitt hjärta, säger My.

Framtidsplaner

My siktar på att expandera med fler redovisningskonsulter och revisorer i teamet. Med högt engagemang och tydlig vision vill hon bygga sitt varumärke.  

– Jag har klara mål med Dalicus, både för kunder och oss i teamet, vilket ger mig en tydlig väg att följa, säger My.

Artikeln i sin helhet.