Rådgivning

Vi finns här för dig i rådgivningsrollen

Utöver redovisning och revision kan du även få hjälp med rådgivning av våra redovisningskonsulter och revisorer.

Vi finns här i rådgivningsrollen när du behöver bolla idéer och tankar för ditt företag. Vad för typ av rådgivning du behöver beror på vilket typ av företag du har och vilken situation du står inför. Vår rådgivning är alltid kundanpassad.

Vi samarbetar även med externa specialister inom beskattning och bolagsjuridik.

Vi kan till exempel erbjuda rådgivning inom följande områden:

 • Vägledning i skattefrågor och skatteplanering

 • Kvalificerad skatterådgivning

 • Skapa ett digitalt flöde

 • Budget- och likviditetsplanering

 • Start och avveckling av företag

 • Företagsvärdering

 • Företagsöverlåtelser

 • Generationsskiften

 • Utdelningsberäkningar

 • Bollplank till företagsledningen

 • Biträde vid myndighetskontakter

 • Obeståndsärenden

Se fler av våra tjänster

Redovisning

Dalicus erbjuder ett brett utbud inom redovisning, allt från upprättande av årsredovisning till hjälp med bolagets hela ekonomifunktion.

Revision

Dalicus har auktoriserade revisorer som utför revision av bolagens räkenskaper och förvaltning men vi finns även här i rådgivningsrollen.