Redovisning

Brett utbud inom redovisning

Vi erbjuder ett brett utbud inom redovisning, allt från upprättande av årsredovisning till hjälp med bolagets hela ekonomifunktion.

Våra tjänster består av löpande bokföring, löner, upprättande av bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer.

Tjänsterna kan utföras ute på företaget eller från våra egna lokaler.

Bokföring

Sköter vi den löpande bokföringen åt ditt företag så tar vi fram ett flöde som passar dig och ditt företag samt informerar om smarta lösningar som hela tiden utvecklas och kan underlätta för dig och ditt företag.

Vi informerar även om förändringar i lagar och regler som är relevanta för ditt företags redovisning och bokföring.

Betalningsuppdrag

Ett betalningsuppdrag innebär att redovisningskonsulten lägger in leverantörsfakturor och utlägg för utbetalning på banken. Det görs antingen manuellt eller via betalfil från redovisningsprogrammet.

Betalningsuppdraget gör det smidigare att hålla bokföringen uppdaterad eftersom allt registreras exempelvis veckovis i stället för månadsvis. I de flesta fall kan man integrera bokföringsprogrammet och banken vilket gör att systemen ”pratar med varandra” och det här ger ett slutet flöde som gör bokföringen smidigare.

Fakturering

När det gäller fakturering så kan vi hjälpa ditt företag på olika sätt. Vi kan sköta faktureringen helt eller kontrollera fakturorna innan de går ut till kund, det här för att säkerställa allt är rätt uppställt och innehåller den information som lagen kräver.

Vi kan också sköta påminnelsehantering och räntefakturering åt dig.

Lönehantering

Personalen är en av företagets viktigaste tillgångar.

Vi kan hjälpa dig att sköta lönerna, lämna arbetsgivardeklarationer till Skatteverket och finnas där för rådgivning.

Rapportering

Vi på Dalicus använder en rapporteringsmodul, där vi vid avslutad period rapporterar händelser, kommentarer och siffror över hur din verksamhet går. Det är viktigt att göra löpande uppföljning över din verksamhet för att hålla koll på hur verksamheten går och hinna agera i tid om förändringar behöver göras.

Självklart finns vi tillgängliga för uppföljning av rapporterna, om du har frågor eller vill ha ett samtal kring hur du ska fortsätta din verksamhet framåt.

Bokslut och årsredovisning

Efter räkenskapsårets slut görs ett bokslut. Bokslutet presenteras i olika form beroende på bolagsform.

Vi upprättar årsbokslut, förenklat årsbokslut och årsredovisningar.

 

Skatt och deklarationer

Vi upprättar inkomstdeklarationer både för privatpersoner och företag.

Bokföring

Sköter vi den löpande bokföringen åt ditt företag så tar vi fram ett flöde som passar dig och ditt företag samt informerar om smarta lösningar som hela tiden utvecklas och kan underlätta för dig och ditt företag.

Vi informerar även om förändringar i lagar och regler som är relevanta för ditt företags redovisning och bokföring.

Betalningsuppdrag

Ett betalningsuppdrag innebär att redovisningskonsulten lägger in leverantörsfakturor och utlägg för utbetalning på banken. Det görs antingen manuellt eller via betalfil från redovisningsprogrammet.

Betalningsuppdraget gör det smidigare att hålla bokföringen uppdaterad eftersom allt registreras exempelvis veckovis i stället för månadsvis. I de flesta fall kan man integrera bokföringsprogrammet och banken vilket gör att systemen ”pratar med varandra” och det här ger ett slutet flöde som gör bokföringen smidigare.

Fakturering

När det gäller fakturering så kan vi hjälpa ditt företag på olika sätt. Vi kan sköta faktureringen helt eller kontrollera fakturorna innan de går ut till kund, det här för att säkerställa allt är rätt uppställt och innehåller den information som lagen kräver.

Vi kan också sköta påminnelsehantering och räntefakturering åt dig.

Lönehantering

Personalen är en av företagets viktigaste tillgångar.

Vi kan hjälpa dig att sköta lönerna, lämna arbetsgivardeklarationer till Skatteverket och finnas där för rådgivning.

Rapportering

Vi på Dalicus använder en rapporteringsmodul, där vi vid avslutad period rapporterar händelser, kommentarer och siffror över hur din verksamhet går. Det är viktigt att göra löpande uppföljning över din verksamhet för att hålla koll på hur verksamheten går och hinna agera i tid om förändringar behöver göras.

Självklart finns vi tillgängliga för uppföljning av rapporterna, om du har frågor eller vill ha ett samtal kring hur du ska fortsätta din verksamhet framåt.

Bokslut och årsredovisning

Efter räkenskapsårets slut görs ett bokslut. Bokslutet presenteras i olika form beroende på bolagsform.

Vi upprättar årsbokslut, förenklat årsbokslut och årsredovisningar.

 

Skatt och deklarationer

Vi upprättar inkomstdeklarationer både för privatpersoner och företag.

Se fler av våra tjänster

Revision

Dalicus har auktoriserade revisorer som utför revision av bolagens räkenskaper och förvaltning men vi finns även här i rådgivningsrollen.

Rådgivning

Dalicus har stora erfarenhet som rådgivare inom olika delar i företaget. Prata med oss om du har frågor.