Revision & Rådgivning

Skapar trygghet och reducerar risker.

Revision och Rådgivning

Revision är en kvalitetsäkring av den information som lämnas i årsredovisningen och skapar förtroende och trygget. Revisorn granskar, bedömer och uttalar sig om ditt bolags redovisning, årsredovisning och förvaltning.

Med våra revisorer får du professionell granskning av din verksamhet.

”Bra finansiell information är ett sätt att visa din trovärdighet och professionalism inför kunder, leverantörer, banker och andra samarbetspartner”

My Sköld
Grundare/Ägare, Dalicus.

  • Granskning av bokföring och årsredovisning
  • Granskning av styrelsens arbete
  • Översiktliga granskningar eller där det krävs intyg
  • Ge tips på förbättrade rutiner
  • Ge rådgivning kring ekonomiska frågor som berör verksamheten
  • Företagsvärdering

Vill du veta vad Dalicus kan göra för dig?