Revision & Rådgivning

Skapar trygghet och reducerar risker.

Revision

Revision är en kvalitetsäkring av den information som lämnas i årsredovisningen och skapar förtroende och trygget. Revisorn granskar, bedömer och uttalar sig om ditt bolags redovisning, årsredovisning och förvaltning.

Med våra revisorer får du professionell granskning av din verksamhet.

Utöver redovisning och revision kan du även få hjälp med rådgivning av våra redovisningskonsulter och revisorer.

Rådgivning

Utöver redovisning och revision kan du även få hjälp med rådgivning av våra redovisningskonsulter och revisorer.

Vi finns här i rådgivningsrollen när du behöver bolla idéer och tankar för ditt företag. Vad för typ av rådgivning du behöver beror på vilket typ av företag du har och vilken situation du står inför. Vår rådgivning är alltid kundanpassad.

Vi samarbetar även med externa specialister inom beskattning och bolagsjuridik.

”Bra finansiell information är ett sätt att visa din trovärdighet och professionalism inför kunder, leverantörer, banker och andra samarbetspartner”

My Sköld
Grundare/Ägare, Dalicus.

  • Granskning av bokföring och årsredovisning
  • Granskning av styrelsens arbete
  • Översiktliga granskningar eller där det krävs intyg
  • Ge tips på förbättrade rutiner
  • Ge rådgivning kring ekonomiska frågor som berör verksamheten
  • Företagsvärdering

Vill du veta vad Dalicus kan göra för dig?