Välkommen till Dalicus!

Söker du en redovisningskonsult
eller en revisor?

Dalicus är en auktoriserad redovisnings- och revisionsbyrå.

Vi erbjuder tjänster inom redovisning, löner, skatt, affärsjuridik, rådgivning och revision.

Våra kunder består till stor del av små- och medelstora ägarledda bolag i olika branscher. De program och arbetssätt vi använder är i digital form. Allt för att det ska bli så smidigt som möjligt för dig som kund!

Vi hjälper dig och ditt företag framåt.

Välkommen till oss!

Redovisning

Dalicus erbjuder ett brett utbud inom redovisning, allt från upprättande av årsredovisning till hjälp med bolagets hela ekonomifunktion.

Revision

Dalicus har auktoriserade revisorer som utför revision av bolagens räkenskaper och förvaltning men vi finns även här i rådgivningsrollen.

Rådgivning

Dalicus har stora erfarenhet som rådgivare inom olika delar i företaget. Prata med oss om du har frågor.

Vad är skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor?

Redovisningskonsulten arbetar med att utföra de tjänster ditt företag behöver för sin fortlöpande administration, t ex bokföring, bokslut, inkomstdeklarationer och rådgivning.

Revisorn har en granskande roll vars arbete ska utmynna i ett oberoende granskningsintyg. För att kunna hävda sitt oberoende kan en revisor alltså inte utföra de tjänster som redovisningskonsulten gör, t ex bokslut, som denne ska granska.

För att ge dig en liknelse kan man säga att redovisningskonsulten är den auktoriserade verkstaden där du lämnar din bil för översyn, service och reparation medan revisorn är att jämföra med Svensk Bilprovning.

FAR

Dalicus är medlemmar i FAR, branschorganisationen inom redovisning, revision och rådgivning. Våra revisorer arbetar enligt ISA (International Standards on Auditing) och god revisionssed. Våra redovisningskonsulter arbetar enligt REKO (svensk standard för redovisningstjänster) och god sed för redovisningskonsulter.
Vi följer därtill FAR:s yrkesetiska regler.